O autorovi
Články
Audio
Video
Foto album
Evanjelium nedele
Aktuálne
Životopis
Osobné údaje:
narodený: št. občianstvo: národnosť: stav: 7. 3. 1963 Trenčín SR slovenská slobodný
Školské vzdelanie:
1978 - 1981 1981 - 1983 1988 - 1993 1993 - 1995 Gymnázium Trenčín SHŠ Piešťany – Cestovný ruch Lateránska univerzita – Rím (filozofická a teologická fakulta) Gregoriánska univerzita – Rím (Inštitút spirituality, licenciát)
Pracovná činnosť:
1983 – 1988 1995 – 1996 1996 – 2000 1997 - 2000 CK – Čedok, referent pastoračná činnosť, kaplán Bratislava – Najsv. Trojice, Levice prefekt kňazského seminára v Bratislave odborný asistent na katedre dogmatiky RKCMBF UK – Bratislava
1996 – 2000 zástupca šéfredaktora Duchovný pastier
2000 - 2008 šéfredaktor Katolíckych novín
od r. 1997 externý spolupracovník STV a SRO, teologický poradca SSV, publicistická činnosť, člen masmediálnej rady KBS
2000 - 2006 hovorca Konferencie biskupov Slovenska
2001 prijatý za člena pápežskej rodiny s titulom „pápežský prelát" - Mons.
od r. 2005 prednáša na katedre žurnalistiky FiFa Katolíckej univerzity v Ružomberku
od júla 2009 farár Farnosti sv. Kríža v Devíne
Kontakt: gavenda@rcc.sk
Upozornenie: Všetky texty, fotografie, audio a video nahrávky sú chránené autorským zákonom. V prípade záujmu o zverejnenie kontaktujte autora.