O autorovi
Články
Audio
Video
Foto album
Evanjelium nedele
Aktuálne
Články
Homílie
Zošli, Pane, svojho Ducha
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

24. apríla 2015 - Tretiakom som sa pokúšal vysvetliť krst, no napriek všetkej snahe márne. Koncom hodiny mi napadla myšlienka: „Deti, spravme pokus. Doma si dajte na tanierik vatu, navlhčite ju a položte na ňu zrnká hrachu alebo fazule.“ Neprešiel ani týždeň a už mi so žiarivými očami zvestovali: „Už to klíči!“ Na ďalšej hodine sa mi už ľahko hovorilo o tom, ...

Zobraziť celý článok >>

00357.jpg

Len kto si zvolí zlo, nie je zlom pokúšaný
1. pôstna nedeľa v roku

22. februára 2015 - Mk 1, 12-15 Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ * * * Po hriechu prarodičov sa začal ...

Zobraziť celý článok >>

Ziadny obrazok
Krist Krista Pána

11. január 2015 - Liturgicky sme už vstúpili do obdobia „Cez rok“, ktoré o niekoľko týždňov preruší pôstne a veľkonočné obdobie a potom bude pokračovať až po 34. nedeľu. Ňou sa Slávnosťou Krista Kráľa liturgický rok završuje a prvou adventnou nedeľou začína nový. Prvá nedeľa obdobia „Cez rok“ sa slávi ako sviatok Krstu Krista Pána. Touto udalosťou ...

Zobraziť celý článok >>

00355.jpg

Len kto vyktočí aj nájde
Slávnosť Zjavenia Pána

6. január 2015 - Mt 2, 1-12 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ...

Zobraziť celý článok >>

00352.jpg

Zmena, rastúca z ticha
2. adventná nedeľa "B"

7. decembra 2014 - Mk 1, 1-8 - Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!«“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina ...

Zobraziť celý článok >>

00348.jpg

Bdieť znamaná napĺňať
1. adventná nedeľa "B"

30. november 2014 - Mk 13, 33-37 - Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde ...

Zobraziť celý článok >>

00344.jpg

Súd práve prebieha
34. nedeľa - Krista Kráľa "A"

23. novembra 2014 - Mt 25, 31-46 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: »Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite ...

Zobraziť celý článok >>

00341.jpg

Večnosť začína dnes
32. nedeľa v cezročnom období A

9. novembra 2014 - Mt 25, 1-13 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ...

Zobraziť celý článok >>

00338.jpg

Chcel dať aj poslednému
25. nedeľa v cezročnom období

21. septembra 2014 - Mt 20, 1-16a - Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: »Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude ...

Zobraziť celý článok >>

00331.jpg

Napomínanie ako služba lásky
23. nedeľa v cezročnom období A

7. septembra 2014 - Mt 18, 15-20 - Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako ...

Zobraziť celý článok >>

00335.jpg

Za Kristom so svojím krížom...
22. nedeľa v cezročnom období A

31. augusta 2014 - Mt 16, 21-27 - Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z ...

Zobraziť celý článok >>

00334.jpg

Petrovou skalou je Ježiš
21. nedeľa v cezročnom období

24. augusta 2014 - Mt 16, 13-20 - Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého ...

Zobraziť celý článok >>

00327.jpg

Žena, veľká je tvoja viera
20. nedeľa v cerzočnom období A

17. augusta 2014 - Mt 15, 21-28 - Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: ...

Zobraziť celý článok >>

00323.jpg

Kto chce kráčať po vode, musí vystúpiť z lod
19. nedeľa v cezročnom období A

10. augusta 2014 - Mt 14, 22-33 A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ...

Zobraziť celý článok >>

00322.jpg

Vy im dajte jesť!
18.nedeľa v cezročnom období A

3. augusta 2014 - Mt 14, 13-21 Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech ...

Zobraziť celý článok >>

00314.jpg

Božie kráľovstvo stojí za to
17. nedeľa v cezročnom období

27. júla 2015 - (Mt 13, 44-52) - Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá ...

Zobraziť celý článok >>

00309.jpg

Čomu sa podobá Božie kráľovstvo
16. nedeľa v odbobí Cez rok

20. júla 2014 - Mt 13, 24-30 - Predniesol im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: »Pane, nezasial si na svojej ...

Zobraziť celý článok >>

00305.jpg

Kto počúva slovo a chápe ho, prináša úrodu
15. nedeľa v cezročnom období "A"

13. júla 2014 - Mt 13, 1-23 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde ...

Zobraziť celý článok >>

00296.jpg

Bože, ty si môj Otec!
14. nedeľa v cezročnom období A

6. júla 2014 - Mt 11, 25-30 V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa ...

Zobraziť celý článok >>

00285.jpg

Na skale mučeníkov
Sv. Petra a Pavla, apoštolov

29. júna 2014 - Mt 16, 13-20 - Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého ...

Zobraziť celý článok >>

00295.jpg

Nebojte sa!
12. nedeľa v období Cez rok

22. júna 2014 - Mt 10, 26-33 - Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva ...

Zobraziť celý článok >>

00282.jpg

Človek je tým, čo je
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

19. júna 2014 - Jn 6, 51-59 - Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, ...

Zobraziť celý článok >>

00279.jpg

Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom
Najsvätejšej Trojice

15. júna 2014 - Jn 3, 16-18 - Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. * * * Z ...

Zobraziť celý článok >>

00278.jpg

Duch Svätý v nás ožijuje Krista
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

8. júna 2014 - Jn 20, 19-23 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď ...

Zobraziť celý článok >>

00277.jpg

Dal som im slovo, ktoré si dal ty mne
7. veľkonočná nedeľa

1. júna 2014 - Jn 17, 1-11 Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa ...

Zobraziť celý článok >>

00271.jpg

Prikázania, prejav lásky; zachovávanie odpoveď
6. veľkonočná nedeľa "A"

25. mája 2014 - Jn 14, 15-21 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma ...

Zobraziť celý článok >>

00276.jpg

Ukáž nám Otca a to nám postačí
5. veľkonočná nedeľa "A"

18. mája 2014 - Jn 14, 1-12 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, ...

Zobraziť celý článok >>

00265.jpg

Hlas pastiera
4. veľkonočná nedeľa "A"

11. mája 2014 - Jn 10, 1-10 Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú ...

Zobraziť celý článok >>

00263.jpg

Či nám nehorelo srdce
3. veľkonočná nedeľa

4. mája 2014 - Lk 24, 13-35 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ ...

Zobraziť celý článok >>

00254.jpg

Pán môj a Boh môj
2. veľkonočná Nedeľa Božieho milosrdenstva

27.4.2014 - Jn 20, 19-31 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to ...

Zobraziť celý článok >>

00259.jpg

Vstal, niet ho tu
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania "A"

20. apríla 2014 - (Jn 20, 1-9) Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali ...

Zobraziť celý článok >>

00252.jpg

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom
Kvetná nedeľa

13. apríl 2014 - Mt 21, 1-11 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: »Pán ich potrebuje.« A hneď ich prepustí.“ Toto sa stalo, aby ...

Zobraziť celý článok >>

00245.jpg

Ja som vzkriesenie a život
5. pôstna nedeľa

6. apríla 2014 - Jn 11, 1-45 Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, ...

Zobraziť celý článok >>

00240.jpg

Poslúchať, vidieť, klaňať sa
4. pôstna nedeľa

30. marca 2014 - Jn 9, 1-41 (9, 1. 6-9. 13-17. 34-38) Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu ...

Zobraziť celý článok >>

00235.jpg

Večný smäd duše
3. pôstna nedeľa "A"

23. marca 2014 - Jn 4, 5-42 Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: ...

Zobraziť celý článok >>

00230.jpg

Výstup a samota - cesta na vrch Premenenia
2. pôstna nedeľa "A"

16. marec 2014 - (Mt 17, 1-9) O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, ...

Zobraziť celý článok >>

00224.jpg

Duch ho viedol a diabol pokúšal
Prvá pôstna nedeľa

9. marca 2014 - (Mt 4, 1-11) Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z ...

Zobraziť celý článok >>

00220.jpg

Byť bohatý znamená mať Boha
8. nedeľa "Cez rok" A

2. marca 2014 - (Mt 6, 24-34) - Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ...

Zobraziť celý článok >>

00217.jpg

Zlo sa premáha dobrom
7. nedeľa "Cez rok" A

23. februára 2014 - Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!« No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, ...

Zobraziť celý článok >>

00216.jpg

Správne chápať a napĺňať zákon
6. nedeľa v období Cez rok

16. februára 2014 - Správne chápať a napĺňať Zákon Mt 5, 17-37 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: »Nezabiješ!« Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho ...

Zobraziť celý článok >>

00212.jpg

Svet zachráni svetlo a soľ
5. nedeľa Cez rok

9. februára 2013 - Mt 5, 13-16 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše ...

Zobraziť celý článok >>

00213.jpg

Komu patrí Božie kráľovstvo
4. nedeľa Cez rok

2. 2. 2014 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú ...

Zobraziť celý článok >>

00214.jpg

Božie kráľovstvo na dosah ruky
3. nedeľa v obodobí

26. januára 2014 - Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo ...

Zobraziť celý článok >>

00211.jpg

Boží Baránok, ktorý sníma hriech
2. nedeľa v cezročnom období „A“

19. januar 2014 - Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako ...

Zobraziť celý článok >>

00210.jpg

Sviatok Krstu Pána
1. nedeľa v období

12. 1. 2014 - Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu ...

Zobraziť celý článok >>

00215.jpg

Vnímať, vykročiť, dať si povedať, klaňať s
Slávnosť Zjavenia Pána

6. január 2014 - Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a ...

Zobraziť celý článok >>

00209.jpg

Teotokos - tá v ktorej sa Slovo stalo telom
Slávnosť Bohorodičky Panny Márie,

1. január 2014 - Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za ...

Zobraziť celý článok >>

00208.jpg

Boh si chráni rodinu
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "A"

29. 12. 2013 - Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z ...

Zobraziť celý článok >>

00207.jpg

Boží a ľudský podiel
Slávnosť Narodenia Pána "A"

25. december 2013 - Lk 2, 1-14 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. Všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa ...

Zobraziť celý článok >>

00206.jpg

Vianoce sú predo dvermi
4. adventná nedeľa "A"

22. decembra 2013 - (Mt 1, 18-24) S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a ...

Zobraziť celý článok >>

00205.jpg

Pripravte cestu Pánovi
3. adventná nedeľa "A"

15. decembra 2013 - (Mt 11, 2-11) Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ...

Zobraziť celý článok >>

00204.jpg

Pripravte cestu Pánovi
2.adventná nedeľa v roku "A"

8. decembra 2013 - Cez Jordán, pri ktorom Ján Krstiteľ kázal, sa Izraeliti vrátili z egyptského zajatia do Zasľúbenej zeme, podobne ako neskôr aj z Babylonského vyhnanstva. Táto historická udalosť bola zároveň obrazom morálneho vyhnanstva, vzdialenosti od Boha, splynutia so svetom hriechu. To sa týkalo tak vtedajšieho izraelského národa ako aj dnes každého človeka. Do ...

Zobraziť celý článok >>

00199.jpg

Bdejte, advendt prichádza
1. adventná nedeľa v roku

1. decembra 2013 - Mt 24, 3744 „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve ...

Zobraziť celý článok >>

00194.jpg

Kraľuje z kríža
34. nedeľa - Nedeľa Krista Kráľa vesmíru

24. novembra 2013 - Keď v posledných rokoch pontifikátu Jána Pavla II. choroby už veľmi sťažovali jeho službu, aj sám pápež v istom období uvažoval o odstúpení z úradu, aby sa jeho slabosť nestala prekážkou v službe Cirkvi. Po vypočutí si názoru najbližších spolupracovníkov a modlitbách prišiel však pápež k záveru, ktorý zhrnul do tejto zásadnej vety: „Z ...

Zobraziť celý článok >>

00193.jpg

Ak vytrváte, zachováte si život
33. nedeľa v období Cez rok "C"

17. novembra 2013 - Na nedávnej konferencii o profesorovi Hanusovi vystúpili dvaja mladí prednášajúci s rovnakým zanietením, no s opačným názorom na slabosti reálnej demokracie, v ktorej sa aj tak dostáva k moci silnejší a bohatší, a o výhodách monarchie. Po dosť živej diskusii bolo treba priznať, že ako ideál je pekná i demokracia, i monarchia. V praxi ju však tvoria ...

Zobraziť celý článok >>

00192.jpg

S Bohom živých žijeme večnosť už dnes
32. nedeľa v období Cez rok "C"

10. novembra 2013 - Hamletovské „byť, či nebyť“ vyjadrené v budúcom čase tvorí najzákladnejšiu otázku ľudstva: „budem, alebo nebudem?“. Každý, kto si ju kladie, nesie v sebe už aj odpoveď: nebytie si nevieme ani len predstaviť. Túto dilemu života asi najvýstižnejšie vyjadril psychicky ťažko trpiaci pán, ktorý po opísaní svojich zúfalých dní a nocí ...

Zobraziť celý článok >>

00191.jpg

Zostúpil rýchlo a prijal ho s radosťou
31. nedeľa v období Cez rok "C"

3. novembra 2013 - Pamätám si na jednu z prvých kaplánskych kázní v bratislavskej Trojičke. Bolo to pár týždňov po druhej návšteve Jána Pavla II., evanjelium bolo tiež o Zachejovi. „Predstavte si,“ povedal som, aby som našej mentalite priblížil Zachejovu i Ježišovu revolučnosť, že pápež v kolóne prichádza z letiska na prijatie u prezidenta a potom má mať na ...

Zobraziť celý článok >>

00190.jpg

Bože, ďakujem ti, že nie som ako farizej
30. nedeľa v období Cez rok "C"

27. október 2013 - „Keď sa človek pomýli, aj pravdu povie,“ hovorí príslovie. Ďalšie možno vzniklo z podobného omylu: „Málo nás je dobrých a aj tí za nič nestoja“. Podceňovať sa, považovať za najhlúpejšieho a najhoršieho však znamená popierať Božie dary i dobrotu. Ľudová múdrosť to právom nazýva „hrbatou pokorou“. Tomáš Akvinský radšej ...

Zobraziť celý článok >>

00189.jpg

Vytrvalá modlitba je školou dôvery
29. nedeľa v období Cez rok "C"

20. októbra 2013 - V Lurdoch, vo Fatime, v Lorete a na mnohých iných svetových pútnických miestach i okolo mariánskych kaplniek v malých mestách a dedinkách po celom svete je množstvo tabuliek s krátkym slovom „Vďaka!“, „Vďaka za vyslyšanie“... Okolo lurdskej kaplnky na známej bratislavskej Hlbokej ceste tvoria tabuľky dlhé steny a vyšla celá kniha o zaujímavých ...

Zobraziť celý článok >>

00188.jpg

Ďakovaním objavovať dôvody na vďaku
28. nedeľa v období Cez rok "C"

13. októbra 2013 - Nestáva sa to len na hostine, ktorú v známom kazateľskom príbehu vystrojil Boh pre všetky čnosti. Všetky pozvané sa srdečne bavili medzi sebou. Len na konci stola ticho sedeli dve, ktoré sa nepoznali. Boh ako pozorný hostiteľ podišiel k nim, aby ich navzájom predstavil. Jedna sa volala Dobročinnosť a druhá Vďačnosť. Obe sa na seba milo usmiali a podali ...

Zobraziť celý článok >>

00183.jpg

Pane, daj nám väčšiu vieru
27. nedeľa v období Cez rok "C"

6. októbra 2013 - V mestečku sa konalo cirkusové vystúpenie. Akrobat predvádzal na lane čoraz odvážnejšie kúsky, publikum tlieskalo stále nadšenejšie. V istom momente vzal fúrik, položil ho na kraj lana a spýtal sa: „Veríte, že ním dokážem prejsť na druhú stranu?“ „Veríme, veríme!“ jasali nadšení diváci. „Tak si doň sadnite,“ povedal akrobat pánovi, ...

Zobraziť celý článok >>

00181.jpg

Nerozhoduje bohatstvo ale srdce
26. nedeľa v období Cez rok "C"

29. septembra 2013 - Ty nemáš sociálne cítenie“, povedal mi farár s nádychom humoru na fare v bohatej štvrti juhoafrického Durbanu. Nevedel som, kam mieri. Ani jeho fara nebola na môj vkus najchudobnejšia, práve naopak. Problém spočíval v tom, že som si ráno ustlal posteľ. Mať na to slúžku som považoval za niečo ponižujúce a naopak, upratať si sám za prejav ...

Zobraziť celý článok >>

00177.jpg

Aj šikovný a múdry môže byť hlupákom
25. nedeľa v období Cez rok "C"

22. septembra 2013 - Tým, čo sa donovi Boscovi sťažovali, že bývajú nesústredení pri modlitbe, tento veľký svätec, ktorý sústavne pracoval, lebo sa ustavične modlil, zvykol odpovedať: „Naučte sa modliť ako obchodníci.“ A dodával: „Obchodník myslí na svoje obchody, či ide po rušnej ulici, či sa vezie v koči, či raňajkuje, alebo sa chystá spať. Takto aj vy ...

Zobraziť celý článok >>

00172.jpg

Matka - alchymistka
Úvaha k Sedembolestnej

15. septembra 2013 - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska Svetlo a tma, teplo a zima, radosť a bolesť – kontrasty medzi ktorými sa trvalo pohybujeme medzi dvomi najzákladnejšími: živo a smrť. Prvý z pólov predstavuje niečo dobré, druhý prinajmenej nedostatok. Človek bytostne túži po dobre a vynakladá veľké úsilie aby prekonal to, čo predstavuje ...

Zobraziť celý článok >>

00171.jpg

Podmienka učeníctva - všetko alebo nič
23. nedeľa v obdoí Cez rok "C"

8. septembra 2013 - Jedna z legiend otcov púšte hovorí, ako za opátom Antonom prišiel mladý človek, ktorý sa chcel stať mníchom, no nedokázal sa zriecť všetkého, čo má. Opát Anton mu povedal: „Ak sa chceš stať mníchom, choď do mesta, nakúp tam mäso, priviaž si ho okolo svojho nahého tela a potom príď medzi nás.“ Ako sa vracal, pustili sa doňho hladné psy i ...

Zobraziť celý článok >>

00164.jpg

Boh prichádza odzadu a ako prvých stretá posled
22. nedeľa v období Cez rok "C"

1. septembra 2013 - Viedenský kardinál Christoph Schönborn prisľúbil novinárom interview. Reflektory osvetľovali konferenčný stolík plný mikrofónov, kameramani a fotografi tvrdo bojovali o čo najlepšie miesto. Salón napĺňalo napäté očakávanie, objektívy boli nasmerované na dvere kardinálovej pracovne. Tí najprestížnejší vpredu si ani nevšimli, že kardinál ...

Zobraziť celý článok >>

00162.jpg

Od čoho závisí, či budem spasený
21. nedeľa v období Cez rok "C"

25. augusta 2013 - Všetci živo pamätáme atmosféru pred prijímacími skúškami na strednú alebo vysokú školu, pred maturitnými písomkami či záverečným testom v autoškole. Koľko dôvtipu dokázali niektorí ľudia vynaložiť, aby vopred získali otázky a mohli si pripraviť odpovede. Boli si istí, že prijatie na školu či vodičský preukaz tak majú v rukách. Boh je ...

Zobraziť celý článok >>

00161.jpg

Pokoj, ktorý prináša rozdelenie
20. nedeľa v období Cez rok "C"

18. augusta 2013 - Vyše polstoročia od konca poslednej svetovej vojny je obdobím boja za mier. Tisíce manifestácií, mierových konferencií, ale aj stovky vojnových konfliktov s miliónmi obetí. Mier nie je iba pokoj zbraní. Väčšina konfliktov vždy išla niečo dobré brániť, zachraňovať či predchádzať zlu. V skutočnosti to často boli len pekne preoblečené sebecké ...

Zobraziť celý článok >>

00160.jpg

Bdieť, aby sme nestrácali život
19. nedeľa v období Cez rok "C"

11. august 2013 - Marxizmus vyčítal Cirkvi, že odvádza veriacich od súčasného života a poukazovaním na večnosť im zakrýva pohľad na súčasnosť a riešenie jej problémov. Čítania dnešnej nedele hovoria, že je to práve naopak. Viera pomáha lepšie si všímať a plnšie využívať, čo nám Boh pripravil. Okrem toho viera dáva istotu, že všetko, o čo sa v pozemskom ...

Zobraziť celý článok >>

00159.jpg

Byť aj pred Bohom bohatý
18. nedeľa v období Cez rok "C"

4. augusta 2013 - Hovorí sa, že deti sú zrkadlom dospelých. Veľmi výstižným je aj pri téme vlastníctva hmotných dobier, ktorá je spoločná biblickým čítaniam tejto nedele. Vyjadruje to scéna, ktorú všetci dobre poznáme. Matka podá dieťatu hračku či sladkosť a vzápätí si z nej pýta i pre seba: „Požičiaš mi, ponúkneš ma?“ Reakcie bývajú obyčajne ...

Zobraziť celý článok >>

00155.jpg

Kto ho viac miluje, lepšie sa modlí
17. nedela v období Cez rok "C"

28. júla 2013 - Dino a Fernarda majú už cez sedemdesiat. Kto ich pozná, žasne, ako tieto protichodné povahy mohli vytvoriť také harmonické manželstvo a krásnu rodinu. „Spojil nás Boh a on vie, čo robí,“ vysvetľuje Dino či Fernarda bez nádychu zbožného klišé. Zriedkavejšie sa rozhovoria, ako sa to všetko začalo. Nevediac o sebe, robili v tej istej obchodnej firme. ...

Zobraziť celý článok >>

00154.jpg

Marta má nasledovť Máriu
16. nedeľa v období Cez rok "C"

21. júla 2013 - Keď ohromený Pavol po stretnutí s Kristom vstáva zo zeme, prvé jeho slová znejú: „Pane, čo chceš, aby som robil?“ A Ježišova odpoveď: „Choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť.“ V tej chvíli sa z prenasledovateľa stáva učeník a z učeníka apoštol. Najskôr osobné stretnutie, zahľadenie sa do tváre, preniknutie láskou, potom počúvanie, ...

Zobraziť celý článok >>

00153.jpg

Choď a rob aj ty podobne
15. nedeľa v období Cez rok "C"

14. júla 2013 - Keď v tridsiatych rokoch minulého storočia emigroval do Francúzska ruský filozof Nikolaj Berďajev a pozoroval život tamojších kresťanov, vyjadril sa, že mu pripomínajú karikatúry. Myslel na tie v novinách: obrovská hlava s výraznými charakteristickými črtami a len malé, zakrpatené ručičky a nožičky. V prenesenom význame, množstvo náboženských ...

Zobraziť celý článok >>

00152.jpg

Pane, pošli robotníkov
14. nedeľa v období Cez rok "C"

7. júl 2013 - Keď sa duchaplného pápeža Jána XXIII. novinári pýtali, koľko ľudí pracuje vo Vatikáne, krátko sa zamyslel a odpovedal: „Asi polovica.“ Nemyslel na kvantitu pracovníkov, ale kvalitu práce. A kdesi medzi riadkami naznačil, že aj v horlivosti za Božie kráľovstvo je čo zlepšovať. To je hlavná myšlienka evanjelia tejto nedele a ostatných biblických ...

Zobraziť celý článok >>

00151.jpg

Pevne sa rozhodol
13. nedeľa v období Cez rok

30. jún 2013 - Malá batéria v mobile či v prehrávači dokáže preukázať cenné služby. Dáva k dispozícii naakumulovanú elektrickú energiu. Stačí však malý skrat a jej sila sa vybije do prázdna. V živote Ježišových nasledovníkov sa niečo podobné deje odkladaním a váhaním. Podobne, ako aj v bežnom živote. My ľudia sme už takí! Často sa zastrájame, odkladáme, ...

Zobraziť celý článok >>

00150.jpg

Potláčať, či ľutovať
10. nedeľa v období Cez rok "

9. jún 2013 - Po pár desaťročiach je výrok Françoisa Mauriaca ešte pravdivejší: „V minulosti neboli ľudia menej hriešni ako dnes, ale uznávali, že sú hriešni. Dnes ľudia blúdia a nevedia, že blúdia.“ Uhýbať pred hriechom, okrášľovať si ho a zakrývať je starý jav. Aj starozákonnému Dávidovi pomohlo až podobenstvo proroka Nátana o pastierovi, ovečke a ...

Zobraziť celý článok >>

00157.jpg

Boh so súcitným srdcom
9. nedeľa v období Cez rok "C"

2. jún 2013 Dva zástupy sa stretli pred bránami dedinky menom Naim, čo znamená „potecha, rajská rozkoš“. Cez bránu, za ktorou sú obydlia živých, vynášajú s plačom mŕtveho. Oproti ide Pán života so svojimi učeníkmi, aby priniesol radosť a život tam, kde zavládla smrť, a ukázal, že Boh je Bohom živých, a nie mŕtvych. Zároveň chcel povzbudiť do viery, že on je ...

Zobraziť celý článok >>

00163.jpg

Aby Trojica žila v nás
8. nedeľa v obd. Cez rok "C" - Nasvätejšej Troj

26. máj 2013 Keď prišiel kardinál Tomko do jednej z afrických krajín, všade ho vítali s transparentmi a ováciami: „Nech žije Svätý Otec, nech žije Svätý Otec!“ Preľakol sa, že došlo k omylu, prichádzal tam totiž ako pápežský legát. Čoskoro ho upokojili: „My vieme, že nie ste Ján Pavol II., ale prichádzate v jeho mene, a preto vás vítame so všetkými poctami ...

Zobraziť celý článok >>

00165.jpg

Zošli, Pane, svojho Ducha
Nedeľa zoslania Ducha Svätého "C"

19. mája 2013 Tretiakom som sa pokúšal vysvetliť krst, no napriek všetkej snahe márne. Koncom hodiny mi napadla myšlienka: „Deti, spravme pokus. Doma si dajte na tanierik vatu, navlhčite ju a položte na ňu zrnká hrachu alebo fazule.“ Neprešiel ani týždeň a už mi so žiarivými očami zvestovali: „Už to klíči!“ Na ďalšej hodine sa mi už ľahko hovorilo o tom, že ...

Zobraziť celý článok >>

00168.jpg

Už vtedy na nás myslel
7. veľkonočná nedeľa

12. máj 2013 - Keď sa Ježiš lúčil s učeníkmi, nemyslel len na nich, ale aj na tých, čo skrze ich slovo v neho uveria. Váhu posledných slov najlepšie poznajú tí, s ktorými sa navždy lúčil blízky príbuzný. Vedomie, že Ježiš pri svojom odchode cez kríž do života u Otca myslel v tej chvíli aj na mňa, na teba, na súčasnú Cirkev, napĺňa bázňou i zaväzuje. ...

Zobraziť celý článok >>

00179.jpg

Milovať poslušnosťou
6. veľkonočná nedeľa "C"

5. mája 2013 - Výzvou zachovávať Ježišovo slovo ako prejav lásky voči nemu, prisľúbením potechy a posily Ducha Svätého, darom pokoja a pripomenutím perspektívy radostného stretnutia sa v nebi končí Ježiš rozlúčkovú reč pri poslednom stretnutí so svojimi učeníkmi. Z Ježišových slov cítiť vážnosť chvíle, veľkú nežnosť, ale i to, že v testamente nám chce ...

Zobraziť celý článok >>

00180.jpg

Podľa lásky spoznajú
5. veľkonočná nedeľa "C"

24. apríla 2013 - Po prednáške o nevyhnutnosti morálky pre život spoločnosti, ktorú predniesol kardinál Tomko pred poslancami slovenského parlamentu, nasledovalo malé pohostenie. So vstupným šampanským prišli za mnou traja poslanci komunistickej strany a povedali: „Po tom, čo sme počuli, si myslíme, že aspoň na tú polovicu Desatora si spolu môžeme pripiť...“ ...

Zobraziť celý článok >>

00158.jpg

Počúvať ticho
4. veľkonočná nedeľa "C"

21. apríla 2013 Pred konferenciou o Ladislavovi Hanusovi sme my „cezpolní“ na Spišskej kapitule aj nocovali. O siedmej ráno sme sa stretli pred vrátnicou aby sme šli na svätú omšu. „To ticho!“ – bola spontánna reakcia každého, kto postupne prichádzal... Ticho neznamená prázdno a veľa hluku či záplava informácií neznamená naplnenie. Je to paradox životnej ...

Zobraziť celý článok >>

00148.jpg

Riskantne blízky Boh
3. veľkonočná nedeľa "C"

14. apríla 2013 - Pri pohľade na Gerlach z rýchlika niekde od Svitu pôsobí ako neveľký kopec. Od Polianky majestátnejšie. V istom momente nastáva zlom: už vidíte len niekoľko mohutných skál, ale vrch ako celok zmizol z očí. Ako vnímať jeho skutočnú mohutnosť? Ešte nepomerne väčšej dileme bol vystavený Boh. Stvoril človeka, ktorý po ňom túži, ale nemôže ho ...

Zobraziť celý článok >>

00184.jpg

Vidieť,či uveriť?
2. veľkonočná nedeľa

15. apríla 2013 - Stretnutie Zmŕtvychvstalého s učeníkmi a o týždeň s Tomášom sú dve odlišné udalosti so spoločnou podstatou. Pri jednej dáva Ježiš učeníkom moc odpúšťať hriechy, pri druhej ponúka Tomášovi možnosť rukolapne sa presvedčiť o jeho vzkriesení. A nad všetkým paradox: keď sa Ježiš „po mnohých iných znameniach“ – ako píše evanjelista Ján - ...

Zobraziť celý článok >>

00185.jpg

Hľadať živého
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania "C"

31. marca 2013 - „Radostné a veselé...“ - ako to cez uplynulé dni zaznievalo z veľkonočných pozdravov a pri predsviatočných lúčeniach sa zvyklo dopĺňať „... od vzkrieseného Krista“. Ak vynecháme tú druhú, podstatnú časť, radosťou nás nevie naplniť ani neustále sa rozrastajúci zábavný priemysel, ani vyberané veľkonočné jedlá či exkluzívne jarné ...

Zobraziť celý článok >>

00156.jpg

Vstúpiť do sprievodu
Kvetná nedeľa v roku "C"

24. marca 2013 - Môcť prežiť Vianoce v Betleheme a Veľkú noc v Jeruzaleme patrí k najsilnejším pútnickým zážitkom. Nestretne tam však ani vianočnú idylu, ako si ju doma predstavujeme a pašiovú atmosféru, ako ju poznáme z našich chrámov, tiež ruší trúbenie áut, reklamy a iné prejavy až príliš každodenného života. Práve to však núti pútnika pátrať po ...

Zobraziť celý článok >>

00173.jpg

Mať svoj vrch Tábor
2. pôstna nedeľa v roku "C"

24. februára 2013 - Udalosť Pánovho premenenia nám liturgia pripomína osobitným sviatkom. Pripomína nám ju aj na začiatku pôstneho putovania. Z toho istého dôvodu, pre ktorý sa Ježiš pred učeníkmi premenil, aby ich posilnil na chvíle skúšok. Golgota nie je cieľom, ale nevyhnutnou úzkou bránou, ktorou musí prejsť do slávy najskôr Ježiš a potom všetci jeho ...

Zobraziť celý článok >>

00186.jpg

Ježiš zvíťazil aj za nás
1. pôstna nedeľa v roku "C"

17. februára 2013 - Verejné pôsobenie začal Ježiš pokorným gestom. Postavil sa do zástupu hriešnikov, aby prijal krst. On, nevinný, obťažil sa hriechmi celého sveta. Odstrániť ich a ponúknuť ľuďom spásu – práve v tom spočívalo jeho poslanie. Pri krste zostúpil na Ježiša Duch, ktorý ho vzápätí viedol do pustatiny. Tu pokračovalo jeho poslanie, tvrdý zápas so ...

Zobraziť celý článok >>

00187.jpg

Na tvoje slovo...
5. nedeľa v obodbí Cez rok "C"

10. februára 2013 - Dobre to poznáme: sú dni, keď stretneme, koho potrebujeme, dovoláme sa na prvýkrát, vybavíme hneď, čo treba; všetko ide „ako po masle“... A sú iné, keď sa napriek snahe nedarí. Akoby sme stratili rytmus a nemohli sa znova doladiť. Autobus nám ujde pred nosom, druhý spoj vypadne, dohodnutú schôdzku na poslednú chvíľu odvolajú... Prečo je to tak? ...

Zobraziť celý článok >>

00145.jpg

Prijať alebo odmietnuť!
4. nedeľa v období Cez rok "C"

3. februára 2013 - Kardinál Špidlík zvyčajne začínal prednášky vtipnou otázkou: „Kto bol prvým teológom?“ Keď študenti prišli v dohadoch až po Adama, profesor Špidlík víťazoslávne zahlásil: „Nie Adam, ale diabol v raji! Lebo nehovoril s Bohom, ale o Bohu.“ Niečo podobné sa stalo aj Ježišovi v rodnom Nazarete. Kým spolurodáci počuli hovoriť o ňom a jeho ...

Zobraziť celý článok >>

00144.jpg

Splnilo sa dnes toto písmo?
3. nedeľa v období Cez rok "C"

27. januára 2013 - Celkom bežná prax vo väčšine podnikov: riaditeľ či vedúci zvolá poradu, zamestnanci sa zbehnú so svojimi zápisníkmi, fasciklami, PC-čkami. Preberajú sa požiadavky, rozoberajú riešenia, rozdeľujú úlohy. Každý si zapíše to, čo sa týka jeho a tých, čo sú mu podriadení. Po polhodinke každý odchádza za svojou prácou... Bolo by čudné, ak by ...

Zobraziť celý článok >>

00143.jpg

Mária nebola klebetná
2. nedeľa v období Cez rok "C"

20. január 2013 - Udalosť na svadbe v Káne Galilejskej si najčastejšie spájame so zázračným rozmnožením vína a v Ježišovej účasti vidíme jeho potvrdenie manželstva, ktoré v Cirkvi povyšuje na jednu zo sviatostí. V Máriinom odkaze „urobte všetko, čo vám povie“ zas čítame jej duchovný testament. Konať nie na základe vlastných rozhodnutí a svojho rozumu a ...

Zobraziť celý článok >>

00140.jpg

Nedeľa Kstu Pána
Homília Benedikta XVI. krst v Sixtíne

Benedikt XVI. - Sviatok Krstu Pána, Sixtínska kaplnka, 9. januára 2011, krst detí - Milí bratia a sestry, som rád, že vás môžem srdečne privítať, najmä vás, rodičov a krstných rodičov 21 novorodencov, ktorým onedlho s radosťou vyslúžim sviatosť krstu. Ako sa stalo už tradíciou, tento obrad sa aj tohto roku koná počas svätej omše, ktorou slávime krst Pána. Ide ...

Zobraziť celý článok >>

00139.jpg

Traja králi - sviatok všetkých hľadajúcich
Zjavenie Pána

6. január 2013 - Každý v sebe nosí otázku po živom Bohu. Nielen ako filozofickú odpoveď na otázku po prvej príčine jestvujúceho sveta. Ani ako mýtické riešenie problémov, s ktorými si racionálne nevieme poradiť. Odpovede sú potrebou našej mysle. Spojenie so živým Bohom je vnútornou túžbou duše. Tak ako sa ľudia neraz mýlia pri hľadaní odpovedí, ešte ...

Zobraziť celý článok >>

00137.jpg

Aj Boh je rodina
Slávnosť Sv. Rodiny "C"

30. decembra 2012 - Sviatok Svätej rodiny – Božej i ľudskej. Rodina je to najbožskejšie na zemi, veď i Boh je svojou podstatou rodinou. A stretá sa v nej i to najľudskejšie: starosti o život, choroby, ľudská slabosť i zloba. O čo je rodina menej Božia, tým viac ľudského v nej prevláda. Boží Syn vstúpil a rástol v ľudskej, ale svätej rodine. Mária s Jozefom sa ...

Zobraziť celý článok >>

00135.jpg

Stať sa Božími deťmi
Slávnosť narodenia Pána "C"

25. decembra 2012 - Ján zahŕňa správu o vianočných udalostiach do slávnostného Prológu svojho evanjelia. Na rozdiel od Matúša a Lukáša nehovorí o podrobnostiach. Dopĺňa ich tým, že im dáva ten najhlbší a najširší rámec. Nehovorí o Dieťati, ale o Slove, ktoré bolo na počiatku u Boha a Bohom, hovorí, že skrze toto v chudobe narodené Dieťa povstalo všetko, čo ...

Zobraziť celý článok >>

00134.jpg

Čo máme robiť
3. adventná nedeľa "C"

16. decembra 2012 - Otec rozprával deťom, ako to bolo keď sa narodil Ježiško. Hovoril o sčítaní ľudu, o putovaní Márie a Jozefa do Betlehema, o tom, ako hľadali ubytovanie a nikde ich nechceli prijať. Asi hovoril živo, lebo o trochu starší syn sa zrazu strhol, vyšiel na chodbu a začal sa rýchlo obúvať a obliekať. „Čo robíš, Mirko?“ – pýtal sa ho otec. „Idem ...

Zobraziť celý článok >>

00133.jpg

Znížiť kopce a vyplniť doliny
2. adventná nedeľa "C"

9. decembra 2012 - Po slávnostnom vymenovaní nie náhodou siedmich svetských a cirkevných vládcov zostupuje z ticha púšte k Jordánu skromný, drsný a jasný Ján. Tibérius, Pilát, Herodes, Annáš... Božie dejiny sa odohrávajú v konkrétnych ľudských dejinách poznačených dobrom i zlom, nastáva plnosť čias. Božie slovo zaznieva cez Jána ku každému telu, aby mu ...

Zobraziť celý článok >>

00129.jpg

Advent neopakovateľný, eucharistický
1. adventná nedeľa "C"

2. decembra 2012 - Vstupujeme do Adventu – liturgickej prípravy na liturgické slávenie príchodu Božieho Syna medzi nás. No liturgia nie je len spomienka. Je sprítomnenie. V túto nedeľu vstupujeme do nášho neopakovateľného, tohoročného adventu. Ježiš prichádza aj v týchto dňoch, rodí sa v Betleheme – Dome chleba - v Eucharistii, a hľadá obydlie v nás. A tohoročný ...

Zobraziť celý článok >>

00124.jpg

Kontakt: gavenda@rcc.sk
Upozornenie: Všetky texty, fotografie, audio a video nahrávky sú chránené autorským zákonom. V prípade záujmu o zverejnenie kontaktujte autora.