Brána do tajomstva Vianočná úvaha V súvise s Vianocami sa mi vynára malý kamenný múrik pri ešte menšom kamennom vchode. Skôr pripomína malé dvierka. Vchádza sa nimi do jedného z najdôležitejších a najstarobylejších chrámov kresťanstva – Baziliky Narodenia v Betleheme. Je len 140 centimetrov vysoký. Nevdojak ho porovnávam s prekrásnymi portálmi gotických ...