O autorovi
Články
Audio
Video
Foto album
Evanjelium nedele
Aktuálne
Brána do tajomstva
Vianočná úvaha
Brána do tajomstva
Vianočná úvaha

V súvise s Vianocami sa mi vynára malý kamenný múrik pri ešte menšom kamennom vchode. Skôr pripomína malé dvierka. Vchádza sa nimi do jedného z najdôležitejších a najstarobylejších chrámov kresťanstva – Baziliky Narodenia v Betleheme. Je len 140 centimetrov vysoký. Nevdojak ho porovnávam s prekrásnymi portálmi gotických katedrál či átriami ešte starších bazilík. Pôvodný, oveľa väčší vchod vraj zamurovali, aby barbarskí vojaci nechodili do chrámu koňmo. Nechtiac tým spôsobili, že na tieto miesta stretnutia neba a zeme môže vstúpiť len ten, kto sa skloní.

 „V jednoduchom dieťati objavili Boha dva druhy ľudí – pastieri, ktorí nevedeli nič, a mudrci, ktorí vedeli, že nevedia všetko“, hovorí známy kazateľ Fulton Sheen. Kto považuje seba za jedinú mieru veľkosti, nikdy nespozná niečo, čo je väčšie než on. Boh sa môže priblížiť k človeku len keď sa stane malý. Hoci tým riskuje, že si ho človek ani nevšimne.

Ktorýsi z rabínskych príbehov hovorí o dvoch chlapcoch, ktorí sa hrali na skrývačku. Jeden z nich sa po chvíli vrátil s plačom domov. Keď sa ho starý otec, rabín, spýtal prečo plače odpovedal, že si našiel tak dobrú skrýšu, až ho po chvíli kamarát prestal hľadať a odišiel. Po chvíli sa rozplakal rabín a dodal: „To isté sa stalo aj Bohu.“ Vianoce fascinujú vari každého človeka. Nejde len o pekné spomienky z detstva. Je to závan tajomstva, hlbokého práve v tom, že je neobyčajne ľudsky obyčajné. Stačí vedieť, že neviem všetko a skloniť hlavu. To je jediný adekvátny postoj na vnímanie tajomstva Vianoc. Prajem všetkým Devínčanom tento krásny a bohatý zážitok.

Marián Gavenda, farár
00015.jpg

Kontakt: gavenda@rcc.sk
Upozornenie: Všetky texty, fotografie, audio a video nahrávky sú chránené autorským zákonom. V prípade záujmu o zverejnenie kontaktujte autora.